Výpověď §50ZP, §51ZP

1. ledna 2011 v 1:05 | Martina Řezníčková


- jednostranný právní úkon ze strany jak zaměstnavatele tak zaměstnance, kdy skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní lhůty
- musí být sjednána písemně a doručena druhému účastníku
- byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní dobou, která činní nejméně 2 měsíce
- výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce

Zaměstnanec -
může dát výpověď bez udání důvodu
- doručit buď osobně zaměstnavateli nebo předat na místě určeném k přijímání písemností ( podatelna ) nebo poštou

Podmínky pro výpověď danou zaměstnavatelem
                                   - může dát výpověď pouze z důvodů v ZP vyjmenovaných dle §52
- důvod nelze dodatečně měnit
- pro porušení povinností lze dát výpověď pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu výpovědi dozvěděl, max. však do 1 roku poté, kdy důvod vznikl § 58ZP
- zaměstnavatel nesmí dát výpověď v ochranné době § 53 - §54ZP
- členům odborového orgánu, který působí u zaměstnavatel je možné dát výpověď jen s předchozím souhlasem odborové organizace

Výpovědní důvody na straně zaměstnavatele dle § 52ZP jsou taxativně vyjmenovány a jejich okruh nelze rozšiřovat.
Důvody na straně zaměstnavatele - organizační změny:
a) zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
b) přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
c) nadbytečnost zaměstnance - musí být důsledkem o organizační změně
Důvody na straně zaměstnance
a) zdravotní nezpůsobilost - v důsledku pracovního úrazu, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice ( nutnost doložení lékařského posudku )
b) nesplňování předpokladů daných právními předpisy nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce včetně neuspokojivých pracovních výsledků
Zákaz výpovědi § 53 -§54ZP

V případech kdy je zaměstnanec          - uznán dočasně neschopným
- při výkonu vojenského cvičení
- při uvolnění zaměstnance k výkonu veřejné funkce
- když je zaměstnankyně těhotná nebo na mateřské dovolené nebo když čerpá rodičovskou dovolenou
- zaměstnanec pracující v noci je dočasně zdravotně nezpůsobilým pro noční práci

Byla-li dána výpověď před počátkem ochranné doby a výpovědní doba by v ní měla uplynout, skončí prac.poměr teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. 
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama