Prosinec 2008

Čistá mzda od ledna 2009 stoupne

30. prosince 2008 v 21:45 | Mira
Od ledna 2009 stoupne čistá mzda. Důvodem je nejen pokles daně z příjmu, ale i nižší sociální pojištění. Nárůst mzdy se nejvíce dotkne lidí s vyššími příjmy, lidé s příjmem 10 tisíc korun hrubého nezískají nic navíc. Úspora u lidí s příjmem 50 tisíc hrubého bude asi 75 korun.

Měsíční mzda
Úspora
10 000
0
15 000
23
20 000
30
25 000
38
30 000
45
50 000
75

Tato úprava, jak je z tabulky vidět, je spíše "kosmetickou úpravou", která zásadní změnu v rodinném rozpočtu nepřinese. Ve stávající ekonomické situaci se však toto přilepšení může hodit.
Ne tak vítanou změnou je však nový zákon o nemocenském pojištění pro mzdové účetní, kterým přinese vyšší pracnost a firmám pak nárůst administrativy. Nabízí se otázka, jestli se takováto změna vůbec vyplatí. Původně dobře míněná myšlenka, kdy zaměstnavatel bude ekonomicky zainteresován na snížení nemocnosti svých zaměstnanců, se při zavedení do praxe stává noční můrou nejen mzdových účetních, ale i firem, které pro tyto změny připravují software.

Dopady změn v systému nemocenského pojištění po 1.1.2009

12. prosince 2008 v 7:58 | Karel Krčmář

Od 1. 1. 2009 začne platit nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Cílem nové právní úpravy bylo mimo jiné snížení "nemocnosti" a zjednodušení v oblasti provádění.

Cílem tohoto textu není odhad či hodnocení vlivu nového zákona na zlepšení zdraví českých zaměstnanců. Věnuje se druhému ze zmíněných cílů.

Nový zákon za určitých podmínek může skutečně přinést zlepšení v procesním zpracování agendy nemocenského pojištění, v každém případě to nebude možné bez zvýšení nároků na všechny zůčastněné - zaměstnance, zaměstnavatele i pracovníky správy sociálního zabezpečení.

A) Zaměstnanci

Pro zaměstnance může být komplikované již správné vyplnění formuláře žádosti o nemocenské. Nemluvě o nutnosti dodat hlášení ošetřujícího lékaře v případě překrocení 14 dnů doby nemoci co nejdříve, aby mohla být žádost zpracována příslušným pracovištěm správy sociálního zabezpečení. Je důležité připomenout, že od příjmutí Žádosti, samozřejmě v případě, že jsou všechny náležitosti v pořádku a Žádost je schválena, mají pracovníci ČSSZ 30 dnů na výplatu nemocenské. Pokud ne, dokument putuje zpět a lhůta běží znova od nového podání Žádosti!


B) Česká správa sociálního zabezpečení

Zásadní vliv na úspěch či neúspěch nového zákona budou mít pracovníci ČSSZ. Možné jsou obě varianty scénáře. V první, řekněme optimistické, budou pracovníci ČSSZ již v lednu připravení na zvýšený počet žadatelů o dávky, zpracování žádostí bude plynulé, nebude využíváno výše zmíněných 30 dnů na rozhodnutí a díky možnosti vyplácet dávky průběžně a ne jen k určitému termínu jak je tomu nyní, budou zaměstnanci dostávat své nemocenské rychleji než nyní.

Druhá, řekněme reálnější varianta uvedení nového zákona v život, počítá naopak s výraznými komplikacemi. Již sám cyklus: Zaměstnanec(nemocný) - Lékař - Zaměstnanec - Organizace - ČSSZ znamená prodloužení oproti současnému stavu. Pokud navíc dojde k jeho několikerému zopakování, může se zaměstnanec své dávky dočkat i po několika měsících. A stačí maličkost - špatně vyplněný formulář Žádosti o dávku...

C) Organizace

Všechny organizace budou po dobu prvních 14 dnů nemoci vyplácet náhrady. Zcela záměrně opominu onen "bič" v rukách organizací - možnost kontroly nemocných. Toto téma je na samostatný článek. Zůstaňme tedy u náhrad a dávek. Pro "velké" organizace (nad 25 zaměstnanců) znamená nový zákon "jen" individuální zpracování každé nemoci (náhrady i nemocenské dávky). Vypořádání s ČSST, které je nyní zpracováno a "započteno" hromadně za všechny zaměstnance bude v roce 2009 nahrazeno zpracováním každé jednotlivé nemoci. Dnes si v nejlepším případě mzdová účtárna této operace "ani nevšimla". Výpočet vypořádání provedl kvalitní mzdový program a problém vznikl jen v případě, že případná kontrola ČSSZ nalezla rozpor. Pokud podklady souhlasily s vypočteným nárokem na odpočet, byli všichni spokojeni. Od 1. 1. 2009 bude toto vypořádání nahrazeno povinností oznámit ČSSZ údaje nutné pro výpočet nemocenské dávky (např. denní vyměřovací základ). Pro tyto údaje je nutné zpracovat informace o pracovním poměru (či pracovních poměrech) zaměstnance až 12 měsíců zpětně. Jistě, výpočetní technika a kvalitní software může opět pomoci, ale nárůst činností spojených s nemocemi zaměstnanců minimálně v rozsahu násobků daných počtem nemocných je zřejmý!

Kdo však na nový zákon doplatí nejvíce jsou malé organizace (do 25 zaměstnaců). To co pro ty velké znamená "jen" delat něco co dříve "trochu jinak" a několikrát časteji je pro ty malé často španělskou vesnicí. Pro mzdové účetní malých organizací je tato problematika zcela nová.

Nejsem si jistý zda příjmou argument, že u malých organizací je nemocnost menší než u těch velkých...