Leden 2008

Přídavky na dítě od ledna 2008

21. ledna 2008 v 12:08 | Seznam
Přídavky na dítě jsou od ledna 2008 v pevné výši. Pro dítě do šesti let činí 500 korun, od šesti do 15 let 610 korun a od 15 do 26 let pak 700 korun měsíčně. Dostávají ho rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Dosud to byl čtyřnásobek minima. Na sociální příplatek mají nárok rodiny s dětmi s příjmem pod dvojnásobkem životního minima. Dosud to byl 2,2 násobek.
Na přídavek na dítě dosahuje nyní asi 915 000 rodin, jejichž příjem se vešel do 2,4 násobku životního minima. Sociální příplatek dostává asi 185 000 rodin s příjmem do dvojnásobku minima.

Tabulka: Slevy na dani

12. ledna 2008 v 22:33 | Finance.cz
Sleva na
Před změnami
(2007)
Po změnách
(2008)

(2009)
- poplatníka
(starobního důchodce)
600 Kč
0 Kč
2070 Kč
2070 Kč
1380 Kč
1380 Kč
- druhého z manželů bez příjmů
-
-
-
- poživatele částečného invalidního důchodu
125 Kč
210 Kč
210 Kč
- poživatele plného invalidního důchodu
250 Kč
420 Kč
420 Kč
- držitele průkazu ZTP/P
800 Kč
1345 Kč
1345 Kč
- studujícího
200 Kč
335 Kč
335 Kč
Měsíční daňové zvýhodnění na dítě
(dítě ZTP/P)
500 Kč
1000 Kč
890 Kč
1780 Kč
850 Kč
1700 Kč
Maximální limit pro měsíční daň. bonus
2500 Kč
4350 Kč
4350 Kč

Kdo bude mít ze superhrubé mzdy prospěch?

10. ledna 2008 v 22:36 | FINANCE
Ze superhrubé mzdy budou těžit převážně zaměstnanci s dětmi. Ti by měli obzvláště při nízkých a naopak vysokých platech "ušetřit" na dani z příjmu několik stovek korun. Kdybychom nebrali v potaz daňové úlevy na děti, tedy porovnávali bezdětné zaměstnance před reformou a po reformě - ze superhrubé mzdy by profitovali až poplatníci, kteří zdaňují své příjmy alespoň v 25% pásmu zdanění.

Superhrubá mzda nezahrnuje všechno…

10. ledna 2008 v 22:34 | finance.cz
Princip super hrubé mzdy se neuplatňuje u pojistného (vyjma tzv. Triády - daň ze závislé čin.; soc. a zdr. poj.). Například odstupné bude tedy i v roce 2008 vyloučeno z vyměřovacího základu.
  • Rovněž nebude uplatněn u odměn, ze kterých již zaměstnavatel z důvodu dosažení maximálního vyměřovacího základu neodvádí pojistné.
  • Osoby činné na základě dohody o provedení práce nepovažují předpisy o pojistném za zaměstnance, tudíž ani pro ně superhrubá mzda nebude platit.

Superhrubá mzda

10. ledna 2008 v 22:31 | finance.cz

Reforma ve mzdách - superhrubá mzda

Od nového roku se místo progresivní sazby daně (12 - 32 %) nově zavádí rovná daň z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 % pro rok 2008 a ve výši 12,5 % od roku 2009. S tímto také souvisí rozšíření základu daně u fyzických osob (zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem) a zavedení tzv. superhrubé mzdy. Na poslední dvě změny se podíváme nyní podrobněji.


Princip superhrubé mzdy


Co vlastně superhrubá mzda znamená? Do konce tohoto roku se daň počítala z hrubé mzdy. Od roku 2008 to ovšem už bude ze součtu hrubé mzdy zaměstnance plus pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit za zaměstnance zaměstnavatel. Tedy laicky řečeno - daň se bude odvádět z hrubé mzdy zvýšené o 35 %. I přes rovnou daň 15 %, tak reálná sazba DPFO dosáhne 20,25 % (15 x 0,135). Princip superhrubé mzdy zakotvuje § 6 odst. 13 Zákona o daních z příjmů (ZDP).

Příklad výpočtu superhrubé mzdy

10. ledna 2008 v 22:31 | finance.cz
Podívejme se konkrétně na výpočet čisté mzdy. Náš modelový zaměstnanec A pobírá mzdu ve výši 15.000 Kč, zaměstnanec B mzdu ve výši 40.000 Kč.
Výpočet čisté mzdy u zaměstnance A: Jeho superhrubá mzda je 135 % původního platu (26 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění), tedy 20.200 Kč. Z této částky je mu odvedeno pojištění dohromady ve výši 7125 Kč (47,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu, nově pro všechny 15 % ze superhrubé mzdy (3030). Po uplatnění slevy na poplatníka 2070 Kč, dostáváme částku 960 Kč. Čistá mzda činí 12 115 Kč (20.200 - 7125 - 960). V případě 2 dětí (na každé sleva 890 Kč) by daň z příjmu činila 0 Kč a navíc by byl vyplacen daňový bonus 820 Kč (3030 - 2700 - 2krát 890 = bonus 820). Čistá mzda by poté dosáhla 13.895 Kč
  • U zaměstnance B provedeme obdobný výpočet: Jeho superhrubá mzda bude 54.000 Kč. Pojištění odvede z hrubé mzdy ve výši 19.000 Kč (26 + 8 % soc. poj. a 9 + 4,5 % zdrav. poj.). Daň z příjmu naopak ze superhrubé mzdy, a to 8100 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka dostáváme částku 6030 Kč, kterou když odvedeme současně s pojištěním, čistá mzda bude 28.970 Kč. Pokud by zaměstnanec B vyživoval 2 děti (2krát 890 Kč) jeho daň by se snížila na 4250 Kč a čistá mzda by vzrostla na 30.750 Kč.