Listopad 2007

Autorský honorář a daň z příjmů

26. listopadu 2007 v 12:23
Autorské honoráře jsou příjmy z
· užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích)
· autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému (Autorský zákon o dílech literárních, uměleckých a vědeckých)
· vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem

Autorský honorář a daň z příjmů

Autorské honoráře nemůžeme zdaňovat jako ostatní příjmy ani v případě, že jde o příležitostný výdělek. Zdaňují se jako
1.příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečřné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Výdaje přitom můžete uplatnit:
o výdaje podle skutečnosti (musí se vést daňová evidence) nebo
o výdaje procentem příjmů ve výši 40%
2. jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o dani z příjmů, v případě, že tyto činnosti vykonáváte jako zaměstnanec (zdaňuje zaměstnavatel)
3. příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud jejich úhrn od téhož plátce
o nepřesáhne v kalendářním měsíci 3000 Kč, by měl podle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů zdanit ten, kdo je vyplácí, a to sražením daně 10 % podle § 36 odst.2, písm. e) zákona o daních z příjmů. Vy byste měli dostat částku menší o daň. Tyto příjmy už nemusíte uvádět do daňového přiznání.
o přesáhne 3000 Kč, postupujete jako v bodě 1.

Sociální pojištění

Musíme zaplatit, pokud autorské honoráře jsou naším soustavným příjmem. Pokud si jen přivyděláváme a neprohlásíme správě sociálního zabezpečení, že jde o soustavný příjem, platit nemusíme. Neplatíme ani při Dohodě o provedení práce.

Zdravotní pojištění

Nemusíme platit jen z příjmů na Dohodu o provedení práce. Z ostatních honorářů včetně příspěvků do médií zdaněných 10 % platit musíme