Červen 2006

Zvýšení minimální mzdy v roce 2006

30. června 2006 v 13:41 | Mira
Nařízením vlády 513/2005 Sb. se s účinností od 1. 7. 2006 mění NV 303/95 Sb. o minimální mzdě. Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na 7955 Kč. U zaměstnanců s hodinovou mzdou je minimální mzda stanovena na 48,10 Kč.

12 kroků Jak zvládnout daně spolu

15. června 2006 v 13:24 | Jolana Nováková
Co udělat pro to, abyste zdárně zvládli podat daňové přiznání se společným zdaněním manželů? Postupujte podle 12 kroků, které připravila MF DNES.
1. Ověřte, zda máte nárok
Abyste mohli využít společného zdanění, musíte být v první řadě manželé a ve společné domácnosti s vámi musí žít dítě, o které pečujete.
Už tady mohou nastat sporné situace. Třeba v případě, že jste manželé, žijete ve společné domácnosti, a z nějakého důvodu máte každý jiné trvalé bydliště. Musíte napsat čestné prohlášení o tom, že bydlíte spolu a oba ho přiložte k přiznání.
Pokud s vámi bydlí student, kterému už bylo 18 let, ale ještě není starší 26 let, budete potřebovat potvrzení o jeho studiu. Výjimkou je doktorand, tam je věková hranice prodloužena na 28 let. Potvrzení přiložte k oběma tiskopisům.
Společné zdanění není určeno některým podnikatelům. Například těm, kteří zdaňují příjmy za více období, jsou v konkurzu nebo už rozdělují své příjmy na takzvanou spolupracující osobu. Výjimky jsou uvedeny v zákoně o dani z příjmů a my je uvádíme v přehledu na straně 3.
2. Spočítejte úsporu
Orientační úsporu ze společného zdanění zjistíte v tabulce na straně 5 této přílohy.
Kolik přesně činí vaše daň se započtením všech nezdanitelných částí stanovených zákonem, zjistíte třeba na internetu. Prověřili jsme pro vás následující kalkulačky:
  • podnikani.idnes.cz/
  • www.peníze.cz/nastroje/kalk/
  • www.ucto24.zz/spolecne_zdaneni_manzelu_vypocet.html
3. Domluvte se v práci
Pokud jste zaměstnanec, zajděte do mzdové účtárny a domluvte se, že podáte daňové přiznání sami. Poslední termín je 15. února.
Zaměstnavatel vám vystaví potvrzení o výši příjmů. Dokument budete k vyplnění daňového přiznání potřebovat. Totéž musí udělat i manžel/ka.
Pokud vám zaměstnavatel nepřipraví potvrzení dvakrát, udělejte kopii, kterou přiložíte k přiznání manžela. V případě, že jeden z partnerů nemá žádný zdanitelný příjem - je třeba nezaměstnaný nebo na rodičovské dovolené - napíše místo potvrzení od zaměstnavatele čestné prohlášení.
4. Shromážděte dokumenty
Pokud platíte životní pojištění, úroky z úvěru na bydlení nebo spoříte v penzijním fondu, snížíte si daně. Potvrzení o platbách vám zašlou spořitelny, hypoteční banky, pojišťovny nebo penzijní fondy samy. V ruce byste je měli mít do 15. února. Jestli ne, začněte ho shánět. Originál dáte ke svému přiznání.
Pokud jste dali dar dobročinné organizaci či třeba obci nebo politické straně, o potvrzení si musíte říct sami. K daňovému přiznání ho nepřikládejte. Schovejte si ho pro případnou kontrolu, ke které vás finanční úřad může vyzvat.
5. Sežeňte si formulář
Formulář najdete za týden v této příloze. Dostanete ho i na finančním úřadě. Nemusíte se objednávat, obvykle tam leží na hromádce někde u podatelny. Můžete si ho také stáhnout z internetu.
  • dane.idnes.cz
  • www.mfcr.cz
  • www.finance.cz
6. Vyplňte tiskopis
Jako zaměstnanci budete při společném zdanění vyplňovat základní čtyřstránkovou část daňového přiznání a přílohu číslo 5. Nezapomeňte, že daňové přiznání musíte podat oba, i když je jeden například nezaměstnaný.
Podnikatelé a ti, kdo si v zaměstnaneckém poměru přivydělávali třeba pronajímáním bytu nebo prodejem pojistek, vyplní navíc ty přílohy, které odpovídají typu jejich příjmu.
Návod, jak konkrétně vyplnit jednotlivé kolonky formuláře, najdete v příloze MF DNES Peníze za týden, 14. února.
7. Spočítejte si daň
Daň spočítáte podle tabulky, kterou najdete na této straně. Pro ověření správného výpočtu, vám opět pomohou již zmíněné kalkulačky na internetu, například podnikani.idnes.cz
8. Zkompletujte přílohy
Potvrzení o výši příjmu a potvrzení o studiu dětí nad 18 let musíte dát k oběma přiznáním. Dvakrát budou i čestná prohlášení o tom, že někdo žádný příjem nemá - třeba proto, že je v invalidním důchodu, na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaný.
V originále je přiložíte manželovi, ke kterému se vztahují, v kopii k tomu druhému. Daňoví poradci říkají, že kopie nemusí být notářsky ověřená. Finanční úřad by se prostě jen měl podívat k druhému z manželů a tam originál najít.
9. Požádejte o vrácení peněz
Nejdůležitější pro vás je poslední kolonka daňového přiznání - "žádost a vrácení přeplatku…". Najdete ji úplně na konci daňového přiznání, na straně 4.
Tam v bodě 2 vyplní ten z manželů, který platil vyšší zálohy, pokyn k převedení jejich části na druhého partnera. Vyhnete se tak situaci, kdy by žena v domácnosti měla najednou zaplatit třeba 20 000 korun daně, aby pak podobnou částku dostala zpátky.
Přeplatek na dani dostanete do 30 dnů od termínu
podání, tedy koncem dubna.
10. Pohlídejte si termín
Daňové přiznání odneste nebo pošlete na finanční úřad, podle místa trvalého bydliště. Když bydlíte každý jinde, ponesete ho každý jinam a úřady si informace předají.
Přiznání musíte odevzdat oba ve stejném termínu. Neznamená to ale, že musíte jít na úřad ruku v ruce ve stejný den. Stačí, když dodržíte jednu lhůtu k podání, buď 31. březen nebo 30. červen.
Zaměstnanci si asi vyberou první termín - nemají důvod oddalovat vyplacení přeplatku na později. Ale třeba u manželů, kde jeden podniká a s daňovým poradcem přiznává daň až v červnu, musí si i druhý partner termín posunout a použít služeb daňového poradce.
11. Když nevíte, poraďte se
Pokud máte přeci jen nějaké nejasnosti, protože váš konkrétní případ je složitější, poraďte se. Obraťte se na daňového poradce nebo na svého správce daně - tedy úředníka na finančním úřadě, do jehož správy spadáte.
12. Vrátí vám peníze
Pokud jste platili dost vysoké zálohy a čeká vás vrácení přeplatku, můžete se na něj těšit do 30 dnů po termínu, do kterého jste měli přiznání podat.
Lhůta se může prodloužit, když budou v přiznání nějaké nejasnosti a finanční úřad si vyžádá doplnění některých údajů. To by se vám však při dodržení všech předchozích pokynů nemělo stát.

Důchodce chce dát výpověď

10. června 2006 v 13:29 | Zdeňka Beranová
Jsem starobní důchodkyně. Se zaměstnavatelem jsem podepsala pracovní smlouvu na dobu určitou. Pracovní poměr mi má končit 31. 5. 2006. V pracovní smlouvě je sjednána dvouměsíční výpovědní doba ve smyslu § 45 zákoníku práce. Platí i pro mě? Chci podat výpověď dohodou, neboť potřebuji skončit ke konci dubna.
Je několik možností, záleží na vás, jakou zvolíte, ale osobně bych doporučila dohodu. Zajděte za svým nadřízeným a požádejte ho o ukončení pracovního poměru ke konci dubna dohodou. Rozhovor neodkládejte, šéf by se mohl dostat do časové tísně a na dohodu nepřistoupit proto, že za vás bude těžko hledat náhradu.
Výpověď dohodou zákon neumožňuje. Rozdíl je v tom, že dohoda je shoda dvou stran, tedy vás i zaměstnavatele, a výpověď je jen vaše rozhodnutí skončit pracovní poměr. V případě výpovědi i pro vás platí výpovědní doba dvou měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Když byste ji doručila zaměstnavateli ještě v březnu, skončil by váš pracovní poměr stejně ke konci května.
Pokud by vaše snaha o dohodu ztroskotala, máte tu výhodu, že jako starobní důchodkyně, které končí pracovní poměr ke konci května, nemusíte řešit, zda rozzlobíte zaměstnavatele a přijdete na dlouhé měsíce o práci. Proto můžete v naprosté pohodě písemně požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna na celý květen. Svou žádost bez problému odůvodníte - například odjezdem do lázní, zdravotními potížemi, rozvodem, starostmi při výměně bytu. Já osobně se domnívám, že vám zaměstnavatel vyjde vstříc, neboť poskytnutím neplaceného volna ušetří mzdové náklady. Ještě vám připomínám, že nesmíte zapomenout na svůj nárok na dovolenou. Zaměstnavatel by zcela oprávněně požadoval její čerpání.
Z praxe bohužel vím, že mnozí zaměstnanci si takový problém vůbec nepřipouštějí. Do práce jednoduše v dubnu nenastoupí nebo předloží zaměstnavateli potvrzení o pracovní neschopnosti. V horším případě dělají mrtvého brouka a čekají, jak se zaměstnavatel vypořádá s jejich absencí. A jsme na začátku, nakonec i zaměstnavatel si je po bohatých zkušenostech vědom těchto negativních možností a kolikrát rád přistoupí na rozumnou dohodu.