Leden 2006

Vyšší mzda pro zdravotníky

31. ledna 2006 v 10:02 | Mira
Nařízením vlády 307/2005 ze dne 2.srpna 2005 (částka 108) se změnilo nařízení vlády 330/2003 s platností od 1.září 2005. Změna spočívala v tom, že se všem zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají zdravotnické povolání, změnil základní platový tarif navýšením platové tabulky ze současných 17% na 25%.
Nová tarifní tabulka je platná od 1.1.2006
Dne 30.12.2005 vyšlo Nařízení vlády 537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Den účinnosti tohoto nařízení je 1. leden 2006.

Povinný podíl osob se zdravotním postižením

29. ledna 2006 v 21:20 | Mira
Od 1.10.2004 vstoupil v platnost nový zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, kterým byla zrušena platnost dosavadního zákona č. 1/1991. Počínaje rokem 2005 je povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (§67) ve výši povinného podílu dle §81 až §83. Povinný podíl činí 4% z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Od roku 2005 se započítávají i volené a jmenované osoby. Naopak se nebudou započítávat "policisté", protože podle §147 zákona o zaměstnanosti se na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie příslušná ustanovení zákona nevztahují. Odvod do státního rozpočtu činí za každou osobu, kterou měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2005, což činí 46052,50 Kč (dle Sdělení MPSV 487/05 Sb. ze dne 15.12.2005 je průměrná mzda 18421 Kč).
Při stanovení přepočteného počtu zaměstnanců se pro rok 2005 nezapočítávají "policisté". Poznámka: Nastane-li situace, že Váš zaměstnanec nebyl ve funkci "policisty" po celý rok 2005 a jeho pracovní poměr přitom trval, musíte si jeho hodiny za dobu v jiné funkci do hodin započítávaných zaměstnanců přičíst