Ceny rostou, ušetřete aspoň na daních

4. prosince 2005 v 19:29 | Petra Niedlová
Konec roku se nezadržitelně blíží a s ním nastává poslední možnost na snížení daňového základu a tím i samotné daně z příjmů. Na následujících řádcích se dozvíte jak …
Ačkoliv máte povinnost podat daňové přiznání do 31. 3. (popř. do 30. 6., jestliže vám bude přiznání zpracovávat daňový poradce), je třeba již nyní myslet na optimalizaci daně z příjmů za celé zdaňovací období 2005. Její hodnotu můžete snížit následujícími způsoby:
Nezdanitelné částky
Životní pojištění
Od základu daně je možné odečíst část soukromého pojistného zaplaceného za zdaňovací období. Abyste si odpočet mohli uplatnit, musíte splnit stanovené podmínky. Tím se rozumí sjednání výplaty pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění):
· až po 60-ti měsících od uzavření smlouvy a současně minimálně v roce, kdy dosáhnete šedesáti let věku,
· započatého v roce 2004 u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, spolu s dodržením podmínky minimální pojistné částky, která se stanoví pro pojistné smlouvy s následující pojistnou dobou a minimální částkou:
o 5 - 15 let včetně na 40 000 Kč
o 15 a více let na 70 000 Kč
o u důchodového pojištění je považována pojistná částka odpovídající jednorázové plnění při dožití
Maximální částka, kterou je možno odečíst za zdaňovací období za veškeré uzavřené smlouvy, činí celkem 12 000 Kč.
Penzijní připojištění
Další položkou, kterou si můžete snížit základ daně je součet příspěvků zaplacených na penzijním připojištění se státním příspěvkem, snížené o 6 000 Kč. Maximálně je možné si odečíst celkem 12 000 Kč.
Dary
Chcete přispět darem například na veřejnou sbírku nebo vědu a vzdělání? Následkem bude nejen příjemný pocit, ale také možnost snížit si základ daně. I zde ale je nezdanitelná částka, kterou můžete od základu daně odečíst, ohraničena, a to následujícím způsobem:
· hodnota daru musí přesáhnout 2 % základu daně anebo činit minimálně 1 000 Kč
· v úhrnu nesmí být odpočet vyšší než 10 % základu daně
Další možností je darovat krev - za jedno bezplatné dárcovství si můžete odečíst 2 000 Kč.
Úroky
Dále je možno si snížit ZD o částku, která se rovná úrokům zaplaceným v kalendářním roce z:
· úvěru ze stavebního spoření
· hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo zahraniční bankou, který je snížen o státní příspěvek poskytnutý podle příslušného nařízení vlády (č. 244/1995 Sb.)
· úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo zahraniční banku v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem
Úvěr musíte použít na financování bytových potřeb, ale ne na podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely podnájmu. Celkový součet nesmí překročit částku 300 000 Kč ročně u všech poplatníků žijících v domácnosti. V případě, že úroky splácíte jen část roku, nesmíte si uplatnit částku převyšující jednu dvanáctinu stanovené maximální částky za každý měsíc.
Členské příspěvky člena odborové organizace
Jste členem odborné organice? Platíte zde členské příspěvky? Pak si můžete odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů (maximálně 3 000Kč za zdaňovací období), s výjimkou příjmů zdaněných srážkou dle zvláštní sazby daně.
Nesmíme ale také zapomenout na základní nezdanitelné částky základu daně, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Roční nezdanitelná část v Kč
Na poplatníka
38 040
Na manželku s příjmem nižším než 38 040 Kč
21 720
Na manželku s průkazem ZTP/P
43 440
Částečný invalida
7 140
Plný invalida
14 280
Držitel průkazu ZTP/P
50 040
Student do 26 či 28 let
11 400
Odčitatelné položky
Daňová ztráta z let minulých
Odečíst si také můžete ztrátu vzniklou a vyměřenou v posledních pěti zdaňovacích obdobích předcházející letošnímu roku.
Výdaje na výuku žáků
Je možné si dále odečíst celkem 30 % výdajů, které jste vynaložili na výuku žáků ve studijních a učebních oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Výzkum a vývoj
Dále si můžete snížit základ daně o veškeré výdaje, které vynaložíte za zdaňovací období při realizaci následujících projektů výzkumu a vývoje:
· experimentálních či teoretických prací
· projekčních nebo konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií
· výroby funkčního vzorku či prototypu produktu
· certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím těchto projektů
POZOR!
V případě, kdy byste za zdaňovací období vykázali daňovou ztrátu nebo by byl základ daně již snížený o nezdanitelné částky a o daňovou ztrátu z minulých let nižší než poslední dva uvedené odpočty (výuka žáků, výzkum a vývoj) pak můžete částky uplatnit následujícími způsoby:
· výuka žáků - v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém vykážete základ daně snížený o nezdanitelné částky (§ 15 ZDP) a o daňovou ztrátu
· výzkum a vývoj - v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém vykážete základ daně, maximálně však do tří následujících zdaňovacích období
Poslední tři odčitatelné položky nelze použít v případě, kdy máte stanovený minimální základ daně. Ten pro zdaňovací období roku 2005 činí již po zaokrouhlení 107 300 Kč (minimální základ daně byl zaveden v roce 2004 ve výši 101 000 Kč).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ludmila Němcová Ludmila Němcová | E-mail | 4. března 2009 v 21:22 | Reagovat

Prosím o informaci zda odpočet 30 % výdajů na výuku žáků - učňů platí i pro rok 2008 ?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama