Říjen 2005

Kdo poskytuje outsourcing mezd

31. října 2005 v 18:11
Jednou ze společností, která poskytuje outsourcing mezd je společnost
AA MZDY,
Ondříčkova 48,
130 00 Praha 3
tel: 222-711-399
mobil. 777 20-50-20
Podrobné informace o ní naleznete na adrese WWW.MZDY.KVALITNE.CZ
Jednou ze společností, která poskytuje outsourcing mezd je společnost
AA MZDY,
Ondříčkova 48,
130 00 Praha 3
Podrobné informace o ní naleznete na adrese WWW.MZDY.KVALITNE.CZ

Outsourcing Mezd

31. října 2005 v 15:41 | Medek
Jednou ze společností, která poskytuje outsourcing mezd je společnost
AA MZDY,
Ondříčkova 48,
130 00 Praha 3
Podrobné informace o ní naleznete na adrese WWW.MZDY.KVALITNE.CZ
Jednou ze společností, která poskytuje outsourcing mezd je společnost
AA MZDY,
Ondříčkova 48,
130 00 Praha 3
Podrobné informace o ní naleznete na adrese WWW.MZDY.KVALITNE.CZ

Název článku : Sto úředníků má plat přes 100 tisíc

31. října 2005 v 15:36 | pmr, jaf
Název článku:Sto úředníků má plat přes 100 tisíc
Autor:(pmr, jaf)
Zdroj:Mladá fronta Dnes
Text článku:

Praha - Více než sto úředníků a manažerů ve službách státu má plat vyšší než 100 tisíc korun. A jejich počet se v posledních letech rozrůstá.

MF DNES to zjistila, když sestavovala platový žebříček těchto lidí. Zahrnula do něho jak jejich mzdy, tak i odměny a náhrady.
První místa patří Čechům, které stát vyslal do institucí Evropské unie. Nejvyšší příjmy má eurokomisař Vladimír Špidla, který dostává 570 tisíc korun měsíčně. Jeho plat nejde ze státní kasy, ale ze zdrojů Evropské unie. I další dvě místa v žebříčku zaujímají lidé pracující v institucích EU. Teprve čtvrtý v pořadí je prezident Václav Klaus.
Do první desítky se pak už vešli jen šéfové České konsolidační agentury, kteří mají za úkol vymáhat nedobytné dluhy bank. Na každého z pěti šéfů agentury vychází 340 tisíc korun měsíčně. V první stovce jsou dále europoslanci, centrální bankéři, ústavní soudci a šéfové státních úřadů a podniků.
Tabulka
Nejlépe placení lidé ve službách státu
(měsíční příjem v korunách)
1. Vladimír Špidla, evropský komisař 570 000
2. Ivan Pillip, Evropská investiční banka 530 000
3. Jiří Malenovský, soudce Evropského soudního dovra 540 000
4. Václav Klaus, prezident ČR 466 000
5. Irena Pelikánová, soudkyně Tribunálu první instance EU 450 000
:
:

Umíte si spočítat mzdu?

17. října 2005 v 13:27 | Petr Štola

Připadají vám srážky ze mzdy příliš vysoké? Víte, kolik - a za co - vám musí zaměstnavatel strhnout ze zákona? Jak se vypočítá mzda a kolik odvedete celkem za pojištění či daně?

V České republice je poměrně vysoké daňové zatížení, které obírá nás, běžné zaměstnance, o velmi vysoké sumy. Připočteme-li k tomu srážky zdravotního a sociálního pojištění, dostáváme se k neuvěřitelnému zdanění hrubé mzdy - až ke 32 %.
Podívejme se na jednotlivé složky mzdy:
HRUBÁ MZDA
Do hrubé mzdy jsou zahrnuty kromě základního platu také různé prémie, odměny, mzdové příplatky či různé formy osobního ohodnocení. Hrubá mzda je jen obecná představa toho, co si vyděláme, ale rozhodně nedostaneme. Zklamáním může být, když nám potencionální zaměstnavatel při osobním pohovoru oznámí výši mzdy, která bývá uváděna vždy jako hrubá.
Do hrubé mzdy se nezapočítávají dávky nemocenského pojištění, cestovné, roční vyúčtování daní.
Hrubá mzda je základna pro výpočet dalších částích mzdy a jejich složek.
SRÁŽKY POJISTNÉHO
Zdravotní pojištění
Z vyměřovacího základu, kterým je hrubá mzda, se vypočte 13,5 % na zdravotní pojištění. Zaměstnavatel strhne zaměstnanci z platu 4,5 % z hrubé mzdy, zbytek doplatí "ze svého". Tato částka je odvedena příslušné zdravotní pojišťovně, kterých působí v České republice devět.
Ze zdravotního pojištění je hrazena základní lékařská péče a některé léky.
Sociální pojištění
Sociální pojištění se výraznou měrou podílí na srážkách z platu, které jsme povinni odvést. Zaměstnavatel strhne zaměstnanci 8 % z hrubé mzdy, on sám zaplatí dalších 26 %.
Ze sociálního pojištění jsou vypláceny důchody (starobní, invalidní i další) a dávky nemocenského pojištění.
VÝPOČET DANĚ
Odvod daní se provádí pravidelnými srážkami záloh daně z příjmu. Pro správný výpočet daně je nutné si vytvořit základnu, která se získá odečtením pojistného na sociální a zdravotní pojištění a nezdanitelných položek od hrubé mzdy.
Tabulka č. 347
Podmínka přiznání
měsíční sazba Kč
roční sazba Kč
Základní nezdan. částka
3 170
38 040
Na vyživované dítě
1 960
23 520
Poživatel částeč.invalid. důchodu
595
7 140
Poživatel plného invalid. důchodu
1 190
14 280
Držitel průkazky ZTP/P
4 170
50 040
Student
950
11 400


Po odečtení výše uvedených položek dostaneme základnu pro výpočet zálohy na daň z přijmu.
Podle níže uvedené tabulky dojde ke zdanění zdanitelné části mzdy.
Tabulka č. 348
Zdanitelná mzda
Záloha
Ze zdanitelné mzdy přesahující
Od Kč
Do Kč
0
9 100
15 %
0 Kč
9 100
18 200
1 365 Kč + 20 %
9 100 Kč
18 200
27 600
3 185 Kč + 25 %
18 200 Kč
27 600
a více
5 535 Kč + 32 %
27 600 Kč


ČISTÁ MZDA
Je ta část mzdy, která náleží plně zaměstnanci. Vypočet se provádí tak, že se od hrubé mzdy odečte sražené pojistné na sociální a zdravotní pojištění spolu se zálohou na daň z přijmu.
Od čisté mzdy mohou být odečítány další položky, jako jsou úhrada stravenek, manka, spoření, výživné... To však závisí na vůli zaměstnance či rozhodnutí soudu.
Po odečtení těchto složek mzdy dostává zaměstnance tzv. mzdu k výplatě. Ta je zpravidla zasílána na zaměstnancův bankovní účet.
KDYŽ MARODÍME
V době pracovní neschopnosti nedostáváme mzdu, ale dávky nemocenského pojištění. Nemocenská se počítá z průměrného denního vyměřovacího základu (hrubá mzda) za poslední kalendářní čtvrletí. První 3 dny nemoci je poskytováno 50 % a zbývající dny 69 % z vypočteného základu. Dávky jsou vypláceny za kalendářní, nikoli za pracovní, dny. Zákon umožňuje maximálně jeden rok pracovní neschopnosti.
V případě ošetřování člena domácnosti činí dávky 69 % z denního vyměřovacího základu již od 1. dne, ale jsou poskytovány maximálně 9 kalendářních dnů.
VÝPOČET MZDY
Jako příkladu k výpočtu mzdy můžeme použít pana Horáčka, jehož hrubý příjem činí 12 000 Kč a uplatňuje nezdanitelné částky na Katku i Kláru.
Tabulka č. 349
HRUBÁ MZDA
12 000 Kč
pojistné ZP - 4,5 %
540 Kč
pojistné SZ - 8 %
960 Kč
Nezdanitelné částky
na poplatníka
3170 Kč
na děti
3920 Kč
Základ daně*
3500 Kč
Záloha na daň
525 Kč
ČISTÁ MZDA
9975 Kč
Zaměstnavatel zaplatí
zdravotní pojištění
1080 Kč
sociální pojištění
3120 Kč


Jak je patrné, celkové náklady zaměstnavatele na pana Horáčka jsou 16 200 Kč, z nichž pan Horáček obdrží čistou mzdu ve výši 9 975 Kč.
Pokud máte zájem o přesné výpočty mezd, tak zkuste www.mzdy.kvalitne.cz