Září 2005

Kdo poskytuje outsourcing mezd

19. září 2005 v 17:25
Jednou ze společností, která poskytuje outsourcing mezd je společnost
AA MZDY,
Ondříčkova 48,
130 00 Praha 3
Podrobné informace o ní naleznete na adrese WWW MZDY.KVALITNE:CZ
Jednou ze společností, která poskytuje outsourcing mezd je společnost
AA MZDY,
Ondříčkova 48,
130 00 Praha 3
Podrobné informace o ní naleznete na adrese WWW MZDY.KVALITNE:CZ

Zpracovatel outsourcingu mezd

19. září 2005 v 17:21 | Š-servis Praha
Š-servis Praha, s.r.o.
Jsme konsorcium společností, které se zabývají výhradně zpracováním mezd. Nabízíme zpracování mezd pro všechny typy organizací. S touto činností máme dlouhodobé zkušenosti.
Kromě běžných výstupů můžeme nabídnout i výstupy v elektronické podobě a všechny statistické výkazy, které souvisí s oblastí mezd. Pro naše zákazníky jsme vytvořili velké množství zákaznických sestav a na základě specifikace jsme schopni vytvořit i specializované sestavy v elektronické nebo textové podobě. Z našeho programu umíme provést export do mnoha účetních programů v potřebném formátu.
Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří i společnost KFC (American restaurants), která má provozovny v celé republice.
Se zpracováním mezd máme dlohodobé zkušenosti a mzdová a personální agenda je téměř výhradním předmětem naší činnosti. Kromě běžného zpracování mzdové agendy jsme schopni se úspěšně vypořádat i s velmi náročnými zakázkami v podobě nepravidelných pracovních cyklů nebo směnných provozů (nevyjímaje ani školství a zdravotnictví, které patří díky množství příplatků k nejsložitějším).
Díky dobře propracovanému systému kontrol s vysokým stupněm zabezpečení dat a osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků jsme minimalizovali chybovost. Našim zákazníkům plně ručíme za všechny případné škody a hradíme je v plném rozsahu!
Ve společnosti má významné místo proces inovací. Našim zákazníkům se snažíme vycházet trvale vstříc a naše postupy trvale zdokonalujeme. O tom svědčí i náš projekt e-mzdy, který jsme vyvinuli pro KFC, a s úspěchem ho používáme i pro další společnosti.

Vyhody outsourcingu

19. září 2005 v 17:04 | AA mzdy

Outsourcing mzdového účetnictví :

Proč si nechávat zpracovávat mzdové účetnictví dodavatelským způsobem?
Každá úspěšná společnost musí věnovat maximum pozornosti svému předmětu podnikání, než podpůrným či režijním činnostem, které negenerují zisk.
Žádná firma není příliš malá, nebo příliš velká na to, aby nemohla těžit z výhod externího vedení mzdového účetnictví. Čas a peníze, které ušetříte, můžete věnovat tomu, co umíte nejlépe - podnikání a "tvorbě zisku".
Mzdové účetnictví je naše specializace a v této oblasti máme vysoké znalosti a zkušenosti. Firmy dávají jistotu, že všechny prováděné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou ČR a přebírají plnou odpovědnost za případné chyby při zpracování mezd.
Výhody outsourcingu :
 • úspora mzdových nákladů, snížení počtu režijních pracovníků, případně odlehčení přetížených finančních účetních - ať dělají jen to, co je jejich hlavní pracovní náplní
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby zpracování na jiný subjekt
 • úspora ostatních finančních prostředků - hardware, software, prostory, vybavení, vzdělávání
 • eliminace nebezpečí úniku citlivých dat a zneužití důvěrných informací o mzdách zaměstnanců
 • profesionalita a rychlost zpracování, záruka na dodávané služby
 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast
 • garance plné zastupitelnosti v případě nemoci zaměstnance zpracovatele
 • zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy
Zpracovatelé v rámci smluvního vztahu provádí na základě prvotních dokladů tyto úkony :
 • výpočet všech druhů mezd
 • výpočet náhrad mezd, nemocenských dávek a cestovních náhrad
 • odvody na účet FÚ, PSSZ/OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ/OSSZ a ZP
 • připravuje podklady pro statistické výkazy pro ČSÚ a odevzdává hlášení na PSSZ/OSSZ, ZP vč. vyúčtování daňových záloh na FÚ
 • vystavuje pracovníkům potvrzení o výši příjmu apod. potvrzení pro styk s orgány státní správy a úřady, soukromými organizacemi
 • vystavuje zápočtové listy při skončení pracovního poměru
 • vystavuje převodní příkazy do banky - v tiskové formě nebo digitální - tj. na disketě nebo elektronickou poštou
 • zastupuje klienta při veškerých jednáních a kontrolách před orgány státní správy pro tuto oblast určenými, rovněž připravuje veškeré doklady pro tyto kontroly
Cena za zpracování je stanovena dle individuální náročnosti a rozsahu mzdové agendy klienta, sazba na jednu zpracovávanou osobu a měsíc se pohybuje v rozsahu od 170,- Kč do 380,- Kč bez DPH.

Outsourcing Mezd

19. září 2005 v 16:58 | AA mzdy
V současné době zaznamenáváme nárůst poptávky po zpracování mezd, řekl nám ředitel společnosti Š-servis Praha ing. Čestmír Medek. Je to oblast, která se stále komplikuje, a je protkána velkou sítí zákonů, vyhlášek. Její zpracování si vyžaduje opravdové odborníky.
"Společnost, která si sama zpracovává mzdy si tím, že tyto byrokratické činnosti bezchybně vyřídí, žádnou konkurenční výhodu nezíská. Spíše naopak. Může si přivodit velkou spoustu problémů. Od problematické zastupitelnosti, přes složité sledování předpisů až po chyby ve zpracování."
Řada velkých organizací si to uvědomuje a zpracování výplatních pásek již využívá svěřila nezávislým účetním či malým firmám. To je ale jen první krok. Podstatná část administrativního břemene totiž nadále zůstává na interních účtárnách a oddělení lidských zdrojů. Jako mnohem výhodnější se jeví outsourcing celého procesu, kdy dodavatel přebírá odpovědnost za zpracování veškeré agendy, komunikaci s úřady, řešení případných stížností zaměstnanců atd. Vhodnou součástí tohoto modelu spolupráce je využití modelu e-mzdy, který propojí informačními systémy podniku a dodavatele služby."